Migrating Dialogues #1 en #2 klaar om te beluisteren

Migrating Dialogues

Nederlands:

Migrating Dialogues #1 ‘Inheriting the Empire’ en #2 ‘Spaghetti Junction’ te horen in onze audio-visuele installatie in LOKET in NEST – een zaterdag in de maand: nu 9 december

tot dan kan je genieten van een korte stuk in kast van ONBETAALBAAR in het Vooruit café:

IN/UIT de KAST is een mooie kast van ONBETAALBAAR waar verschillende kunstenaars van de stadsateliers fragmenten van hun werk kunnen tonen en waar je boeken kunnen ruilen en kunnen luisteren naar boeiende verhalen…o.a. Migrating Dialogues.  IN_UIT_DE_KAST

Migrating Dialogues is het project van mijzelf, Fabián Espinosa-Diaz en Helena Elshout. In de kast vind je een teaser…een korte audio clip van een langere podcast waarmee we een artistiek onderzoek starten. Ik ga in conversatie met mijn vader…meer informatie op onze website: Migrating Dialogues

net geweest…

21 & 22 oktober 2017, Mestizo WiP COOP@Rataplan, Antwerpen.

30 november 2017: Work in Progress Festival, De Expeditie, Gent

2 december Podcastfestival NEST

meer informatie en foto’s: Migrating Dialogues

‘Migrating Dialogues’ is een transit zone. Tussen hier en daar. Tussen het verleden en het heden. Tussen het persoonlijke en het geopolitieke. Tussen mezelf en anderen. Het is een verzameling verhalen over migratie. Welk effect heeft een transplantatie-proces op je eigen leven en dat van de mensen die je omringen? Welke keuzes heb je zelf gemaakt en welke werden voor jou gemaakt? Wat is HIER en DAAR überhaupt? Waarin liggen de zelfrechtvaardigingen en de blinde vlekken? Wat blijft ongezegd?

Ik breng mijn eigen migratieroute in kaart door familie en vrienden te interviewen. Mijn eigen migratiegeschiedenis onderzoeken en mijn eigen twijfels, kwetsbaarheden en mislukkingen in de ogen kijken, maakt een dialoog mogelijk met andere mensen over hun verhalen. De confrontatie met mijn eigen verhalen is een uitnodiging aan anderen om de hunne te delen. Dit onderzoek, deze verzameling van historische feiten en persoonlijke herinneringen worden ontwikkeld en gedocumenteerd in performances, interventies, installaties en online als podcasts om een meer genuanceerd perspectief op migratie aan te gaan. Migratie is een complex fenomeen van alle tijden, alle plaatsen, dat elk van ons met elkaar verbindt.

“Het is 6 september 1970. Mijn moeder en vader vliegen voor de eerste keer in hun leven. Het zal niet hun laatste keer zijn.

Alles is nieuw, spannend, vreemd. Mijn vader is 22. Mijn moeder is net 23 geworden. Ze zijn net getrouwd maar dit is niet hun huwelijksreis.

Ze emigreren.
6 september 1970 is ‘Skyjack Sunday’.”

English:

There is a new feature n the Vooruit café, Ghent. From the 18th March 2017 onwards, you can find the new interactive cupboard made by ONBETAALBAAR (a makers collective, Ghent). IN/UIT de KAST is an interactive site where artists in residence in the STADSATELIER project can place their work and where you can swap books and sit and have coffee. You can also listen to a teaser audio clip from the full podcast #1 of Migrating Dialogues.  IN_UIT_DE_KAST

Just happened:

21 & 22 oktober 2017, Mestizo Arts Festival (MAF) Rataplan, Antwerp.

30 november – WIPCOOP Work in Progress festival, De Expeditie, Gent

2 december – podcastfestival, NEST, Gent

For more information and photo’s: Migrating Dialogues

‘Migrating dialogues’ is a transit zone. Between here and there. Between past and present. Between the personal and the geopolitical. Between myself and others. It is a collection of interweaving stories on migration. How does a transplantation process effect your life and the lives of those close to you? Which choices did you make yourself and which were made for you? What are HERE and THERE anyway? Where are the self- justifications and blind spots? What is left unsaid?

I am mapping my own migration route by interviewing family and friends. Looking into my own migration history, facing my own doubts, failures and vulnerabilities, opens up the possibility of a dialogue with others about their experiences. Confronting my own stories I invite others to share theirs. This ongoing investigation and (re-) collection is being developed and documented in live performances, interventions, installations and online as podcasts. It is an attempt to engage in a more nuanced perspective on migration. Migration as a complex story of all times, of all places, connecting all of us.

“It is the 6 September 1970. My mum and dad are flying for the first time in their lives. It won’t be their last time.

Everything is new, exciting, strange. My dad is 22, my mum has just turned 23. They are newlyweds but this is not their honeymoon.

They are emigrating.
The 6th of September 1970 is ‘Skyjack sunday’.”

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.